Wzajemne zaufanie i pełna wiedza Klienta co do zasadności podejmowanych działań są dla mnie fundamentem współpracy.

Podejmuję się spraw trudnych i oferuję moje pełne zaangażowanie oraz indywidualne, często innowacyjne podejście do sprawy.

Definiuję z Klientami ich potrzeby i proponuję możliwe strategie, by pozwolić im wybrać właściwe dla nich rozwiązania.

„Zapewniam pełne doradztwo w sprawach związanych z rodzinną sytuacją kryzysową”
 • Nie masz pewności jak można uregulować kwestie związane z zakończeniem związku?
 • Nie wiesz, w jaki sposób określić wysokość i zasady płatności alimentów?
 • Nie potrafisz ustalić zakresu kontaków z dziećmi?
 • Nie odnajdujesz wspólnego języka z nastoletnimi dziećmi?
 • Odeszła najbliższa Ci osoba?

Skontaktuj się ze mną. We wszystkich tych kwestiach oferuję moją obecność, wsparcie oraz doradztwo prawne.

 

Doradztwo prawne

Profesjonalne i innowacyjne usługi bazujące na wszechstronnym wykształceniu w renomowanych uczelniach polskich i zagranicznych, wieloletnim doświadczeniu procesowym na sali sądowej i ugruntowanej wiedzy wyniesionej z setek godzin zajęć warsztatowych.

 • rozwód
 • separacja
 • ustalenie wysokości alimentów
 • ustalenie kontaktów z dziećmi
 • wykonywanie kontaktów z dziećmi
 • zmiana i ograniczenie zakresu władzy rodzicielskiej
 • decyzje w istotnych sprawach dziecka
 • ustalanie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania
 • podział majątku małżeńskiego i inne sprawy majątkowe
 • ustanowienie rozdzielność majątkowej
 • stwierdzenie nabycia praw do spadku
 • zachowek

Mediacje

Mediacje to efektywny proces zmierzający do polubownego rozwiązywania sporów.
Neutralny, profesjonalny i niezaangażowany w konflikt mediator pomaga dojść stronom do wypracowania porozumienia i osiągnięcia ugody, która w pełni zaspokoi interesy i potrzeby każdej ze stron.

Mediacje dają możliwość bardziej kompleksowego i indywidualnego rozwiązywania sporów, oraz uniknięcia długotrwałego procesu sądowego

(czytaj więcej...)

Coaching

Rodzinne sytuacje kryzysowe to trudny czas, pełen silnych emocji.
W przypadku zagubienia i braku pewności Klienta, co do słuszności planowanych działań oferuję możliwość przyjrzenia się takiej kwestii podczas sesji coachingowej.
Coaching pomaga w odnalezieniu odpowiedzi na pytania związane z sytuacją rodzinną, własnymi potrzebami i emocjami.  Pozwala Klientowi przygotować rozsądną strategię oraz podjąć właściwe działania.

(czytaj więcej...)

Jestem absolwentem:

 • Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
 • California Western School of Law w San Diego (LLM Program),
 • Studiów Podyplomowych „Konflikty i Mediacje Rodzinne” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej,
 • Kursu Mediacji NVC prowadzonego przez Ike’a Lasatera, http://wordsthatwork.us/site/
 • Kursu Trenerskiego NVC organizowanego przez Dojrzewalnię Róż,
 • Kursu Coachingu prowadzonego przez Kare Landfalda,
 • Kursu prawa angielskiego i europejskiego w British Centre for English and European Legal Studies w ramach programu organizowanego przez Cambridge University na Uniwersytecie Warszawskim,
 • Kursu Prawa Amerykańskiego organizowanego przez Center for American Law Studies na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z University of Florida,
 • Kursu prawa hiszpańskiego w Centrum Prawa Hiszpańskiego i Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Uniwersytetem Kastylii La Manczy (Universidad de Castilla La Mancha),
 • VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana w Warszawie.

Prywatnie od wielu lat jestem weganinem, cenię sobie zdrowy styl życia, prowadzę ekologiczne gospodarstwo rolne, uwielbiam sport, zwłaszcza surfing, triathlon, kolarstwo szosowe i mtb oraz koszykówkę.

Alimenty w okresie okołoporodowym

Pewne kwestie dotyczące alimentów weszły już na dobre do mądrości ludowych. Niektórzy uważają, że alimenty obciążają każdego rodzica po równo, inni, że alimenty uzależnione są tylko od wykazanych zeznaniami podatkowymi dochodów. Przykłady te przytaczam jedynie by zobrazować morze niewiedzy i to, jak silne są nasze przekonania o sztywnych zasadach dotyczących alimentów. Alimenty mogłyby obciążać rodziców...

Wina, zdrada, alimenty…

Kto przyczynił się do rozpadu małżeństwa? Kto kogo zdradził i jaki ma to wpływ na zasądzenie przez sąd alimentów od jednego małżonka dla drugiego? Czy jeżeli jeden z małżonków zdradził drugiego to oznacza to automatyczną wyłączną winę rozpadu małżeństwa? Jak wysokie mogą być alimenty zasądzone przeciwko małżonkowi wyłącznie winnemu rozpadu małżeństwa? Jak długo będzie on/ona...

Dlaczego trudno się rozstać, czyli o etapach w procesie rozstawania się.

W psychologii związków używa się określenia: diada małżeńska. Innymi słowy…para, dwie osoby, których łączą interakcje i które mogą o sobie mówić „my”.  Kiedy para nie chce już o sobie mówić „my”, dochodzi do rozstania lub rozwodu. Rozwód rozumiany, jako proces prowadzący do rozwiązania związku małżeńskiego przebiega zgodnie z określonym schematem, którego zrozumienie pozwoli mediatorowi skuteczniej...

Co warto wiedzieć o mediacjach?

Jaki jest najlepszy moment na mediacje? Im szybciej tym lepiej, zanim sprawy nie skomplikują się za bardzo. Mediacje mogą umożliwić stronom sporu wyjście z impasu na drodze przyjaznych dyskusji sposób lub mniej przyjemnych twardych rozmów. Strony mogą poszukiwać rozwiązania sporów w drodze mediacji w każdym czasie, także w momencie  gdy postępowanie sądowe jest już w...

Kara pieniężna za naruszenia i nie wykonywanie kontaktów z dzieckiem

Bywają w życiu sytuacje, kiedy mimo określonych wyrokiem sądu zasad kontaktów z dzieckiem, jedna ze stron nie respektuje tych ustaleń. Przykładów może być bardzo dużo, ale do najczęstszych należą ukrywanie dziecka przed drugim rodzicem, symulowanie jego choroby, łamanie zakaz kontaktu czy kontakty w stanie nietrzeźwości. W takich przypadkach poszkodowany rodzic nie jest zupełnie bezradny. Jednym...

Rozdzielność majątkowa w trakcie małżeństwa

Każdy z małżonków, w ważnych powodów może wystąpić do sądu o ustanowienie rozdzielności majątkowej i ma do tego prawo. Gwarantuje to art.  52 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRiO). Może o to wystąpić też wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli ustanowienie takiej rozdzielności pomoże mu na odzyskaniu pieniędzy od któregoś z małżonków. Rozdzielność majątkowa zaczyna obowiązywać...

Doradztwo prawne

Do każdej sprawy podchodzę indywidualnie i ustalam z Klientem wynagrodzenie adekwatne do mojego zaangażowania w sprawę oraz potrzeb i możliwości Klienta.
Jednostkowe porady prawne rozliczam w oparciu o wynagrodzenie ryczałtowe.
Dalsza współpraca i lub prowadzenia postępowań sądowych – wynagrodzenie obliczam na podstawie przepracowanego przeze mnie czasu (wynagrodzenie za roboczo-godzinę), informując wcześniej Klienta o szacowanym czasie pracy lub ustalam z Klientem wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie ustalonego wspólnie zakresu pracy. Niekiedy łączę obie z tych form wynagrodzenia.

W wyjątkowych sytuacjach dopuszczam możliwość negocjacji wynagrodzenia w zakresie rozłożenia płatności na raty, tak by moje zaangażowanie w sprawę nie było dla Klienta dodatkowym obciążeniem finansowym.

Mediacje

Mediacje rozpoczynam od indywidualnych spotkań z każdą ze Stron, Koszt takiej sesji pre-mediacyjnej wynosi 350 PLN + VAT.

Każda ze Stron ponosi koszty wspólnych sesji mediacyjnych, które wynoszą po 250 PLN+ VAT za półtoragodzinną sesję.

Jeżeli uczestnicy mediacji dojdą do porozumienia, jestem gotowy przygotować porozumienie mediacyjne, które będzie zawierać wszelkie poczynione ustalenia. Koszt przygotowania takiego porozumienia ustalam indywidualnie z uczestnikami mediacji i jest ono uzależnione od zakresu uzgodnień stron.

Coaching

Koszt godzinnej sesji coachingowej w wynosi 350 PLN + VAT, w języku angielskim: 450 PLN + VAT.

Ceny pakietów:
5 sesji po polsku 1.500 PLN, + VAT,
10 sesji po polsku 3.000 PLN + VAT,
5 sesji po angielsku 1.900 PLN + VAT,
10 sesji po angielsku 3.800 PLN + VAT.

W przypadku, gdyby kwestie finansowe były jedyną przeszkodą przy umawianiu sesji, gotowy jestem, po indywidualnej rozmowie, uwzględnić potrzeby Klienta w tym zakresie.

KANCELARIA
PRAWA RODZINNEGO
I PROCESOWEGO

Radca Prawny Marcin Bachman
ul. Piękna 43/2,
00 – 672 Warszawa
Mobile: +48 502 660 053
tel. +48 (22) 583 13 64, 60
fax: +48 (22) 583-13-69
bachman@kanca.pl