Wzajemne zaufanie i pełna wiedza Klienta co do zasadności podejmowanych działań są dla mnie fundamentem współpracy.

Podejmuję się spraw trudnych i oferuję moje pełne zaangażowanie oraz indywidualne, często innowacyjne podejście do sprawy.

Definiuję z Klientami ich potrzeby i proponuję możliwe strategie, by pozwolić im wybrać właściwe dla nich rozwiązania.

„Zapewniam pełne doradztwo w sprawach związanych z rodzinną sytuacją kryzysową”
 • Nie masz pewności jak można uregulować kwestie związane z zakończeniem związku?
 • Nie wiesz, w jaki sposób określić wysokość i zasady płatności alimentów?
 • Nie potrafisz ustalić zakresu kontaków z dziećmi?
 • Nie odnajdujesz wspólnego języka z nastoletnimi dziećmi?
 • Odeszła najbliższa Ci osoba?

Skontaktuj się ze mną. We wszystkich tych kwestiach oferuję moją obecność, wsparcie oraz doradztwo prawne.

 

Doradztwo prawne

Profesjonalne i innowacyjne usługi bazujące na wszechstronnym wykształceniu w renomowanych uczelniach polskich i zagranicznych, wieloletnim doświadczeniu procesowym na sali sądowej i ugruntowanej wiedzy wyniesionej z setek godzin zajęć warsztatowych.

 • rozwód
 • separacja
 • ustalenie wysokości alimentów
 • ustalenie kontaktów z dziećmi
 • wykonywanie kontaktów z dziećmi
 • zmiana i ograniczenie zakresu władzy rodzicielskiej
 • decyzje w istotnych sprawach dziecka
 • ustalanie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania
 • podział majątku małżeńskiego i inne sprawy majątkowe
 • ustanowienie rozdzielność majątkowej
 • stwierdzenie nabycia praw do spadku
 • zachowek

Mediacje

Mediacje to efektywny proces zmierzający do polubownego rozwiązywania sporów.
Neutralny, profesjonalny i niezaangażowany w konflikt mediator pomaga dojść stronom do wypracowania porozumienia i osiągnięcia ugody, która w pełni zaspokoi interesy i potrzeby każdej ze stron.

Mediacje dają możliwość bardziej kompleksowego i indywidualnego rozwiązywania sporów, oraz uniknięcia długotrwałego procesu sądowego

(czytaj więcej...)

Coaching

Rodzinne sytuacje kryzysowe to trudny czas, pełen silnych emocji.
W przypadku zagubienia i braku pewności Klienta, co do słuszności planowanych działań oferuję możliwość przyjrzenia się takiej kwestii podczas sesji coachingowej.
Coaching pomaga w odnalezieniu odpowiedzi na pytania związane z sytuacją rodzinną, własnymi potrzebami i emocjami.  Pozwala Klientowi przygotować rozsądną strategię oraz podjąć właściwe działania.

(czytaj więcej...)

Jestem absolwentem:

 • Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
 • California Western School of Law w San Diego (LLM Program),
 • Studiów Podyplomowych „Konflikty i Mediacje Rodzinne” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej,
 • Kursu Mediacji NVC prowadzonego przez Ike’a Lasatera, http://wordsthatwork.us/site/
 • Kursu Trenerskiego NVC organizowanego przez Dojrzewalnię Róż,
 • Kursu Coachingu prowadzonego przez Kare Landfalda,
 • Kursu prawa angielskiego i europejskiego w British Centre for English and European Legal Studies w ramach programu organizowanego przez Cambridge University na Uniwersytecie Warszawskim,
 • Kursu Prawa Amerykańskiego organizowanego przez Center for American Law Studies na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z University of Florida,
 • Kursu prawa hiszpańskiego w Centrum Prawa Hiszpańskiego i Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Uniwersytetem Kastylii La Manczy (Universidad de Castilla La Mancha),
 • VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana w Warszawie.

Prywatnie od wielu lat jestem weganinem, cenię sobie zdrowy styl życia, prowadzę ekologiczne gospodarstwo rolne, uwielbiam sport, zwłaszcza surfing, triathlon, kolarstwo szosowe i mtb oraz koszykówkę.

Wina, zdrada, alimenty…

Kto przyczynił się do rozpadu małżeństwa? Kto kogo zdradził i jaki ma to wpływ na zasądzenie przez sąd alimentów od jednego małżonka dla drugiego? Czy jeżeli jeden z małżonków zdradził drugiego to oznacza to automatyczną wyłączną winę rozpadu małżeństwa? Jak wysokie mogą być alimenty zasądzone przeciwko małżonkowi wyłącznie winnemu rozpadu małżeństwa? Jak długo będzie on/ona...

Dlaczego trudno się rozstać, czyli o etapach w procesie rozstawania się.

W psychologii związków używa się określenia: diada małżeńska. Innymi słowy…para, dwie osoby, których łączą interakcje i które mogą o sobie mówić „my”.  Kiedy para nie chce już o sobie mówić „my”, dochodzi do rozstania lub rozwodu. Rozwód rozumiany, jako proces prowadzący do rozwiązania związku małżeńskiego przebiega zgodnie z określonym schematem, którego zrozumienie pozwoli mediatorowi skuteczniej...

Co warto wiedzieć o mediacjach?

Jaki jest najlepszy moment na mediacje? Im szybciej tym lepiej, zanim sprawy nie skomplikują się za bardzo. Mediacje mogą umożliwić stronom sporu wyjście z impasu na drodze przyjaznych dyskusji sposób lub mniej przyjemnych twardych rozmów. Strony mogą poszukiwać rozwiązania sporów w drodze mediacji w każdym czasie, także w momencie  gdy postępowanie sądowe jest już w...

Kara pieniężna za naruszenia i nie wykonywanie kontaktów z dzieckiem

Bywają w życiu sytuacje, kiedy mimo określonych wyrokiem sądu zasad kontaktów z dzieckiem, jedna ze stron nie respektuje tych ustaleń. Przykładów może być bardzo dużo, ale do najczęstszych należą ukrywanie dziecka przed drugim rodzicem, symulowanie jego choroby, łamanie zakaz kontaktu czy kontakty w stanie nietrzeźwości. W takich przypadkach poszkodowany rodzic nie jest zupełnie bezradny. Jednym...

Rozdzielność majątkowa w trakcie małżeństwa

Każdy z małżonków, w ważnych powodów może wystąpić do sądu o ustanowienie rozdzielności majątkowej i ma do tego prawo. Gwarantuje to art.  52 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRiO). Może o to wystąpić też wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli ustanowienie takiej rozdzielności pomoże mu na odzyskaniu pieniędzy od któregoś z małżonków. Rozdzielność majątkowa zaczyna obowiązywać...

Doradztwo prawne

Do każdej sprawy podchodzę indywidualnie i ustalam z Klientem wynagrodzenie adekwatne do mojego zaangażowania w sprawę oraz potrzeb i możliwości Klienta.
Jednostkowe porady prawne rozliczam w oparciu o wynagrodzenie ryczałtowe.
Dalsza współpraca i lub prowadzenia postępowań sądowych – wynagrodzenie obliczam na podstawie przepracowanego przeze mnie czasu (wynagrodzenie za roboczo-godzinę), informując wcześniej Klienta o szacowanym czasie pracy lub ustalam z Klientem wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie ustalonego wspólnie zakresu pracy. Niekiedy łączę obie z tych form wynagrodzenia.

W wyjątkowych sytuacjach dopuszczam możliwość negocjacji wynagrodzenia w zakresie rozłożenia płatności na raty, tak by moje zaangażowanie w sprawę nie było dla Klienta dodatkowym obciążeniem finansowym.

Mediacje

Mediacje rozpoczynam od indywidualnych spotkań z każdą ze Stron, Koszt takiej sesji pre-mediacyjnej wynosi 350 PLN + VAT.

Każda ze Stron ponosi koszty wspólnych sesji mediacyjnych, które wynoszą po 250 PLN+ VAT za półtoragodzinną sesję.

Jeżeli uczestnicy mediacji dojdą do porozumienia, jestem gotowy przygotować porozumienie mediacyjne, które będzie zawierać wszelkie poczynione ustalenia. Koszt przygotowania takiego porozumienia ustalam indywidualnie z uczestnikami mediacji i jest ono uzależnione od zakresu uzgodnień stron.

Coaching

Koszt godzinnej sesji coachingowej w wynosi 350 PLN + VAT, w języku angielskim: 450 PLN + VAT.

Ceny pakietów:
5 sesji po polsku 1.500 PLN, + VAT,
10 sesji po polsku 3.000 PLN + VAT,
5 sesji po angielsku 1.900 PLN + VAT,
10 sesji po angielsku 3.800 PLN + VAT.

W przypadku, gdyby kwestie finansowe były jedyną przeszkodą przy umawianiu sesji, gotowy jestem, po indywidualnej rozmowie, uwzględnić potrzeby Klienta w tym zakresie.

KANCELARIA
PRAWA RODZINNEGO
I PROCESOWEGO

Radca Prawny Marcin Bachman
ul. Piękna 43/2,
00 – 672 Warszawa
Mobile: +48 502 660 053
tel. +48 (22) 583 13 64, 60
fax: +48 (22) 583-13-69
bachman@kanca.pl